tar tharTar Hemitragus jemlahicus      © himalaje.pl

Hemitragus jemlahicus – duże zwierzę z rodziny krętorogich. Zamieszkuje stadnie (zwykle poniżej 50 sztuk) himalajskie łąki i pastwiska oraz tereny leśne powyżej 3000 m n.p.m.
Wyróżnia się długim i gęstym futrem – kolor od rudego po brunatny. Jest nieco większy od powszechnego w Himalajach nachura. Długość tułowia do 170 cm, wysokość w kłębie do 100 cm.
Waga samców do 100 kg, samice są drobniejsze. Ruja zimą, po około siedmiomiesięcznej ciąży w miocie rodzi się jedno lub dwa młode.
Tar żyje na terenach Annapurna C.A., Sagarmatha N.P. oraz w rejonie Pir Panjal.

tar thar Tar Hemitragus jemlahicus      © himalaje.pl