Gudżarowie

Szacuje się, że na terenie Indii, głównie w stanie Jammu i Kashmir, ale także w Himachal Pradesh i Uttaranchal, zamieszkuje około 550 tysięcy Gudżarów. Przedstawiciele tej grupy etnicznej żyją również w Pakistanie (ok. 300 tysięcy) i Afganistanie (2 tysiące). Około 90 procent populacji jest niepiśmienna. Zajmują się głównie hodowlą – wyróżnia się tutaj tzw. Dodhi Gujjars – zajmujących się hodowlą bydła na mleko oraz Bakarwals Gujjars – pasterzy kóz i owiec.
Bardzo ciekawe są teorie próbujące wyjaśnić pochodzenie Gudżarów – sytuują one pierwotne osady Gudżarów na terenach dzisiejszej Gruzji. Jak i wiele innych ludów pokonali drogę z terenów Kaukazu przez Irak, Iran, Beludżystan i osiedlili się na terenach dzisiejszego Gudżaratu. Stąd około V-VII w. n.e., uciekając przed suszami, dotarli na zielone pastwiska indyjskich Himalajów. Są również teorie łączące Gudżarów z Tatarami a nawet z Żydami. Obecnie używany język gudżri (wyłącznie w wersji mówionej) jest odmianą radżastani. Nie ma zatem spisanych żadnych historii, trzeba się opierać wyłącznie na tradycji mówionej.
Domy Gudżarów budowane są głównie z gliny, dachy pokrywane gałęziami. Palenisko urządzone jest w środku domu.

Religią Gudżarów jest islam. Podstawę diety stanowią produkty mleczne, a alkohol jest zabroniony ze względów religijnych. Gudżarowie starają się być samowystarczalni – jeśli pastwiska przestają wystarczać przenoszą się w inne miejsca. Zdjęcia pochodzą z wyjazdu do Ladakhu w roku 2004. Chcąc się schronić przed monsunowym deszczem w dżungli w okolicy Haridvar natrafiliśmy na dom Gudżarów. Na zdjęciach poniżej – pani domu, jej córka i wnuczek.

gudzarowie2